हेलिकप्टर दुर्घटना प्रकरणः विमानस्थलमै जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक

हेलिकप्टर दुर्घटना प्रकरणः विमानस्थलमै जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक
zj ;'s]6f/ ljdfg:yndf NofOFb} tfKn]h'ªdf a'waf/ x]lnsK6/ b'3{6gfdf k/L d[To' ePsfsf] zj g]kfnL ;]gfn] 36gf:ynaf6 ;'s]6f/ ljdfg:yndf NofOFb} . tl:a/M gf/fo0f 9'+ufgf, /f;;

सुकेटार – दुर्घटनाग्रस्त हेलिकप्टरका यात्रुहरूका शव काठमाडौँ पठाउनका लागि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न विमानस्थलमै जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसिरहेको छ । 

आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा हुनेवित्तिकै शव काठमाडौँतर्फ पठाउने तयारी भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीले बताए । उनका अनुसार मौसममा सुधार आउने बित्तिकै शवहरू काठमाडौँ पठाइने छन् । 

ताप्लेजुङमा निरन्तर हिमपात भइरहेको छ र अधिकांश क्षेत्रमा कुहिरोले ढाकिरहेको छ । 

हिजो बुधबार दिउँसो संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित सातजना चढेको डाइनेस्टी एयरको हेलिकप्टर सिस्नेभीर नजिकै दुर्घटनाग्रस्त हुँदा सबै सातजनाको निधन भएको थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्