लोक सेवा आयोगले न्याय, कानूनतर्फ सहसचिव पदको लागि लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक

लोक सेवा आयोगले न्याय, कानूनतर्फ सहसचिव पदको लागि लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक

लोक सेवा आयोगले न्याय, कानूनतर्फ सहसचिव पदको लागि लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । यसैगरी, शाखा अधिकृततर्फको परीक्षाका लागि परीक्षा केन्द्र र समय निर्धारण गरेको छ ।

थप जानकारीका लागि तलको सूचना ह्र्नुहोस् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्