संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै

संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै
;+a}wflgs kl/ifb a}7s k|wfgdGqL sfof{no l;+xb/af/df ;f]daf/ a;]sf] ;+a}wflgs kl/ifbsf] a}7sdf ;xefuL x'Fb} k|wfgdGqL z]/axfb'/ b]pjf, ;efd'v cf]g;/L 3tL{, k|d'v k|ltkIfL bnsf g]tf s]kL zdf{ cf]nLnufot . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

भाद्र ६, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त सिफारिशका लागि अाज संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने भएकाे छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जाेशी अस्वीकृत भएपछि पहिलोपटक परिषद् बैठक बस्न लागेको हो। अघिल्लो बुधबार नै परिषद् बैठक बोलाइए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपचारका लागि विदेश गएपछि बैठक स्थगित भएको थियो। देउवा उपचार गरी फर्किएपछि परिषद्को बैठक आज दिउँसो ४ का लागि बोलाइएको हाे।

यस्तै अख्तियारको प्रमुख आयुक्तका लागि पनि हालका कार्यवहाक प्रमुख आयुक्त रहेका नवीनकुमार घिमिरे, पूर्व मुख्यसचिव लिलामणी पौडेल, बरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौला, पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षत्रीलगायत आकांक्षी छन्। उनीहरु मध्येबाट एक जनाको नाम सिफारिश हुने छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्