शाखा अधिकृतको नतिजा प्रकाशित

शाखा अधिकृतको नतिजा प्रकाशित

असोज २९, लोक सेवा आयोगले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत र सो सरह पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरेको छ ।शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको परीक्षा २०७४ माघमा र दोस्रो चरणको परीक्षा २०७४ चैत्रमा सम्पन्न भएको थियो ।

लिखित परीक्षाबाट अन्तर्वार्ताको लागि छनौट भएका ४९३ जना उम्मेदवारहरुको गत भदौ १ देखि ९ गतेसम्म सूचना प्रविधि सीप परीक्षण परीक्षा र १८ देखि असोज २६ गतेसम्म सामुहिक परीक्षण र अन्तर्वार्ता संचालन भएको थियो ।

न्याय सेवामा माग पद संख्या ८६ (न्याय समूहमा ४८, कानून समूहमा १० र सरकारी वकिल समूहमा २८) रहेकोमा यस वर्ष ६१ जना उम्मेदवारहरु सिफारिस भएका छन् ।

सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुमध्ये न्याय समूहमा ३५ जना, कानून समूहमा ८ जना र सरकारी वकिल समूहमा १८ जना छनौट भएका छन् ।

न्याय समूहमा १३, कानून समूहमा २ र सरकारी वकिल समूहमा १० वटा पदमा कुनै पनि उम्मेदवार सिफारिस हुन सकेनन् । जसमध्ये महिला तर्फ ११, आदिवासी/जनजाति तर्फमा ९, दलिततर्फ ४ र अपांग तर्फ १ पदमा उम्मेदवार सिफारिस हुन सकेनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्