विदेशी चलचित्रको प्रवेश शुल्कमा १५ प्रतिशत कर

विदेशी चलचित्रको प्रवेश शुल्कमा १५ प्रतिशत कर

श्रावण ३, प्रदेश सरकारले अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको अनुसूची ३ मा प्रदेश सरकारद्वारा मनोरञ्जन कर लगाइने र असुलउपर गरिने व्यवस्था राखिएको छ ।

मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेशमा प्रदर्शन गरिने विदेशी चलचित्रको प्रवेश शुल्कमा १५ प्रतिशत मनोरञ्जन कर असुलउपर गरिने छ । नेपाली चलचित्रको प्रवेश शुल्कमा ५ प्रतिशत मनोरञ्जन कर उल्लेख गरिएको छ ।

चलचित्र घरले क्याबिन सञ्चालन गरेमा प्रवेश शुल्कको २० प्रतिशत कर निर्धारण गरिएको छ । नेपाली चलचित्रमा प्रवेश शुल्कको १० प्रतिशत कर संकलन गरिने छ ।

‘कर बापतको मूल्य टिकेटमा थपेर मूल्य बढाउनुपर्ने हुन्छ । मूल्य बढाए मान्छे सिनेमा हेर्न आउँदैनन् । प्रदेश सरकारले कर त के पाउँला ? हामी आफैं सिनेमा हल बन्द गरेर सरकारलाई साँचो बुझाइदिन्छौं ।’

cardura for sale, cheap zithromax.
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्