मिर्चैया नगरपालिकाले साना सिंचाई निर्माण/ मर्मत संभार कार्यक्रम संचालन गर्दै

मिर्चैया नगरपालिकाले  साना सिंचाई निर्माण/ मर्मत संभार कार्यक्रम संचालन गर्दै

सीराहको मिर्चैया नगरपालिकाले साना सिंचाई निर्माण मर्मत संभार कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ ।

उक्त नगरपालीकाको आ.ब. २०७५/७६ को सशर्त अनुदानको बार्षीक कार्यक्रम अनुसार साना सींचाइ नीर्माण अन्तर्गत  स्यालो ट्युवेल जडान, मर्मत सम्भार, बीद्युतीय मोटर जडान कार्यक्रम अन्तर्गत  प्रतीयोजना एक लाख सम्मको लागतमा सम्बन्धीत कृषक समुहबाट नीबेदन माग गरीएको छ ।

कार्याक्रममा सहभागी हुन मिर्चैया नगरपालिका अन्र्तगत गठन भएको जल उपभोक्ता समुह, कृषक समुह, कृर्षी सहकारी सस्था तथा कृषक उपभोक्ता समीतीबाट आवश्यक कागजात सहीत यही जेठ २० गते भीत्र नगरपालीकको कार्यालयमा नीबेदन दर्ता गराउन उक्त नगरपालीकाले सार्वजनीक सुचना जारी गरेको छ ।

नीबेदनको साथ पेश गर्नु पर्न कागजात हरुमा समुह नवीकरण गरेको दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतीलीपी , सम्बन्धीत न.पा. वडा कार्यालयको सीफारीश पत्र लगायतको कागजात पेश गर्नुपर्ने नगरपालीकाले जनाएको छ ।

आवश्यक जानकारी तलको सुचना मार्फत लनि सकीन्छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्