कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्दै, सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिका

कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्दै, सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिका

सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने भएको । कृषि र पशुपालन व्यवसायलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि कृषक तथा पशु प्राविधिकहरुको क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम सन्चालन गर्ने, प्रत्येक वडामा कम्तिमा एउटा कृषि सहकारी र हरेक गाउँमा कृषक समुह निर्माण गर्ने लगायतको व्यवस्था मिलाईने नगरप्रमुख सियाराम राय बताउनसभयो ।
हरिपूर्वा नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रमा स्थानिय संभाव्यता, तुलनात्मक लाभ तथा विशेष अवसरहरुको उपयोग गरी कृषक तथा कृषि प्राविधिकहरुको सिप विकास र उपयुक्त उपयुक्त कृषि प्रविधि मार्फत कृषिको व्यसायिकरण र विविधिकरण, नमुना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष लिएको छ । त्यस्तै आधारभुत स्वास्थ्यतर्फ नगरपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य चौकीहरुको स्तरोन्नती गरीने,हरिपूर्वा स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिगं सेन्टर सन्चालनमा ल्याईने,बाल तथा मातृ मृत्यदर घटाउनका लागि खोप पोषण सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य लगायतको स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकताका साथ संचालन गरिने नगरप्रमुख रायले बताउनुभयो ।

विकास पुर्वाधारका योजना अनुसार विकास गर्ने नगर क्षेत्रभित्रका निर्माण गरिने विभिन्न सडक योजनाहरुका लागि सडक गुरु योजना तयार गर्ने तथा सडकको निर्माण गर्दा सम्बद्ध कार्यक्रम एवं कार्यालयहरुसंग समन्वय गर्ने नगर यातायात गुरुयोजना संशोधन गर्न नगरको योजना छ ।
नगरपालिकाबाट निर्माण गरिने सार्वजनिक पूर्वाधारका निर्माणहरुलाई अपाङ्गमैत्री, महिलामैत्री तथा बालमैत्री गरिने पनि नगरको योजना रहेको छ । नगरपालिकाले सुशासन तथा संस्थागत विकास,कानुन तथा न्याय सम्पादन,युवा स्वरोजगार कार्यक्रम तथा शिक्षा क्षेत्रलाई समुचीत रुपमा समेटिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्