कुन ग्रेडको कति प्रतिशत?

कुन ग्रेडको कति प्रतिशत?
भक्तपुर । कक्षा ११ को नतिजा हिजो ग्रेडिङ प्रणाली मार्फत सार्वजनिक भएको छ । कतिपय परीक्षार्थीले नतिजा बुझ्न गाह्रो भएको गुनासो गरेका छन्।
पहिले नतिजा प्रतिशतमा आधारित रहेर प्रकाशित हुन्थ्यो, जुन हेर्न र बुझ्न सहज थियो। केहि बर्ष अघि देखी विद्यार्थीले प्राप्त गरेको प्रतिशतका आधारमा ए–प्लस देखि ई सम्म ग्रेड छुट्याइएको छ। मार्कसिटमा परीक्षार्थीले प्राप्त गरेको प्रतिशत उल्लेख छैन। उसले पाएको ग्रेड, ग्रेड प्वाइन्ट मात्र उल्लेख छ।
ग्रेड र प्रतिशतको आधार, जुन यस प्रकार छः
९० प्रतिशत वा त्योभन्दा माथि (३.६ ग्रेड प्वाइन्टदेखि ४.० सम्म)– ए–प्लस
८० प्रतिशतदेखि ९० भन्दा कम (३.२ ग्रेड प्वाइन्टदेखि ३.६ सम्म)– ए
७० प्रतिशतदेखि ८० भन्दा कम (२.८ ग्रेड प्वाइन्टदेखि ३.२ सम्म)– बी–प्लस
६० प्रतिशतदेखि ७० भन्दा कम (२.४ ग्रेड प्वाइन्टदेखि २.८ सम्म)– बी ग्रेड
५० प्रतिशतदेखि ६० भन्दा कम (२.० ग्रेड प्वाइन्टदेखि २.४ सम्म)– सी–प्लस
४० प्रतिशतदेखि ५० भन्दा कम (१.६ ग्रेड प्वाइन्टदेखि २.० सम्म)– सी
३० प्रतिशतदेखि ४० भन्दा कम (१.२ ग्रेड प्वाइन्टदेखि १.६ सम्म)– डी–प्लस
२० प्रतिशतदेखि ३० भन्दा कम (०.८ ग्रेड प्वाइन्टदेखि १.२ सम्म)– डी ग्रेड
२० प्रतिशतभन्दा कम (० ग्रेड प्वाइन्टदेखि ०.८ सम्म)– ई ग्रेड

प्रतिक्रिया दिनुहोस्